Sitemap ^ RSS

Запобігання проявам корупції

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Методичні рекомендації рекомендації "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування"
Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування
Завантажити

 

 

ЩОДО ДЕКЛАРУВАННЯ МАЙНА, ДОХОДІВ,
ВИТРАТ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ

Згідно частини першої статті 1 Закону України «Про засада запобігання і протидії корупції» (із змінами на підставі Закону України від 14.05.2013 року № 224-VII) суб'єктами декларування є особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
До кола суб'єктів декларування належать не лише державні службовців, посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад, а також посадові особи юридичних осіб публічного права, тобто, посадові особи державних та комунальних підприємств, установ та організацій (визначення поняття «юридична особа публічного права», дане у ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України).
Водночас у статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» чітко зазначається: «Суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Суб'єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом».
При цьому Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 16, чітко визначає, що декларації зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права.
Звертаємо Вашу увагу також на те, що частину 3 статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» доповнено абзацом 2 такого змісту: «Депутати місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів».
Крім того повідомляємо, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 року за № 64 бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок; зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності.
Міністерством юстиції України дано роз’яснення (листом від 22.02.2013 року за № 1332-0-26-13/11) щодо визначення кола осіб, які підпадають під поняття "посадова особа" у підприємствах, установах та організаціях:
«... для вирішення питання щодо визначення поняття "посадова особа" необхідно виходити з правозастосовної практики, яка зазначає, що головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. У свою чергу, відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (йдеться про постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року N 5 "Про судову практику у справах про хабарництво") організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненій керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо».

 

 

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності Любомльської районної ради

 

 

Гусєв П.М.

 

file-link