Sitemap ^ RSS

Нормативно-правова база діяльності ради

 

 

Європейська хартія місцевого самоврядування
Страсбург, 15 жовтня 1985 року
Хартію ратифіковано Законом № 452/97-ВР (452/97-ВР) від 15.07.97
Закон про місцеве самоврядування в Україні
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170
Закон України про службу в органах місцевого самоврядування
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 33, ст. 175
Закон України про статус депутатів місцевих рад
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 40, ст.290
Конституція України
Конституція втратила чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142
Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев'ятого скликання 20 квітня 1978 року
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 35-36, ст.491 )
Регламент районної ради шостого скликання
ЗАТВЕРДЖЕНО рішення районної ради від 24.12.2010 № 2/31.

 

file-link