Sitemap ^ RSS

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ РАЙОННОЇ РАДИ (ПРОТОКОЛИ колегії)

 

СКЛАД КОЛЕГІЇ РАДИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ РАЙОННОЇ РАДИ (ПРОТОКОЛИ колегії)

Протокол від 27.01.2015
Завантажити
Протокол від 10.12.2014
Завантажити
Протокол від 15.10.2014
Завантажити
Протокол від 20.08.2014
Завантажити
Протокол від 20.05.2014
Завантажити
Протокол від 28.04.2014
Завантажити

 

 

Голова колегії Заступник голови колегії Секретар колегії
 
Сушик Микола Миколайович
Сачук Ганна Василівна
ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ

Бондаренко Олег Володимирович

Зосимчук Богдан Володимирович

Дем’янчук Михайло Андрійович

Лукашук Олександр Омелянович

Сиротюк Микола Юхимович

Сушик Микола Миколайович

Торба Ігор Олександрович
Остапюк Володимир Євстахійович
Пархомук Микола Олександрович
 
Теребуха Валерій Григорович
Ткачук Григорій Костянтинович
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОЛЕГІЮ РАЙОННОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Колегія районної ради є дорадчим органом, що утворюється
відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і діє при голові районної ради.
Колегія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді.
До складу колегії входять за посадою голова ради, заступник голови ради,
голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп, голова районної державної адміністрації (за згодою).
У своїй діяльності колегія керується Конституцією України,
Законом України про місцеве самоврядування з Україні, іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.
Колегію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності заступник голови районної ради.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ

1. Засідання колегії скликається головою районної ради, його заступником в міру необхідності і є правомочним, якщо з ньому беруть участь не менше як дві третини членів колегії.
2. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданні колегії бере участь при потребі заступник голови або секретар комісії.
3. У засіданнях колегії можуть брати участь з дорадчим голосом
інші депутати районної ради, міський, селищний, сільські голови, заступники
голови райдержадміністрації, керівники управлінь і відділів, інших служб
райдержадміністрації, районних підприємств, організацій і установ, громадських об’єднань за запрошенням.
4. Головуючим на засіданні колегії є голова ради, а при його
відсутності - заступник голови ради.
5. Засідання колегії оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні.
6.Колегія з питань, віднесених до її відання, може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
Рішення колегії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів колегії, присутніх на засіданні.
7.Організаційне забезпечення діяльності колегії здійснює виконавчий апарат районної ради.
8.Колегія районної ради здійснює такі основні повноваження:
8.1.Погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради.
8.2.Вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів.
8.3.Координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради.
8.4.Підготовка пропозицій щодо кандидатур керівників установ районної комунальної власності, інших посадових осіб, яких обирає, затверджує або погоджує рада.
9.За дорученням районної ради колегія може здійснювати інші повноваження в межах компетенції ради.

.

 

file-link