Районний ресурсний центр громад

         

Ваша громада хоче реалізувати свій невикористаний потенціал?
Вирішити це, допоможе вам районний ресурсний центр громад!

ГОЛОВНА

 
Громада є основою створення сприятливого середовища для сталого довготривалого соціально-економічного та громадського розвитку, саме тому проблеми, які існують серед громади не повинні лишатись без уваги.
Приклади самостійного вирішення громадою своїх проблем залишаються досить поодинокими, така практика поки що не є системною. Для того, щоб громада не лишалася зі своїми проблемами сам-на-сам, а мала підтримку з боку влади і створюються Ресурсні центри розвитку громад.
8 листопада 2011 році створено районний ресурсний центр громад Любомльського району - з метою надання консультативно – методичної та практичної допомоги представникам громад, головам місцевих рад та іншим зацікавленим особам щодо підтримки та подальшої самореалізації.
Основними функціями Ресурсного центру розвитку громад є:
- надання інформаційних, консультативних, методичних послуг по реалізації проектів, програм;
- визначення проблем та можливостей стратегій місцевого розвитку;
- вдосконалення шляхів організації та реєстрації об’єднань громадян;
- вдосконалення планів залучення технічних та фінансових ресурсів для реалізації ініціатив громад;
- сприяння у розгляді та вирішенні на місцевому рівні наболілих питань стратегії розвитку громад та району;
- партнерство між громадськими та урядовими організаціями;
- налагодження контактів та співпраця з громадами країн Європи;
- популяризація проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” серед громад району;
З часу створення, Ресурсний центр провадить активну діяльність:
• Розроблено Положення “Про районний ресурсний центр громад Любомльського району”;
• Громадам постійно надається інформація щодо діючих грантових проектів в Україні. Інформація розміщується в засобах масової інформації та на веб – сторінці Районного ресурсного центру громад Любомльського району.
• Надавати підтримку існуючим об’єднань громадян для мобілізації інших ресурсів ( місцеву владу та інших донорів для реалізації інших проектів);
• Розширити діяльність Районного Ресурсного Центру;
• Залучати існуючі об’єднання громадян до інших видів діяльності (наприклад, семінарів, тренінгів);
• Проведення районного конкурсу для місцевих громад.
В перспективах та планах подальша робота районного ресурсного центру громад буде зосереджена на таких основних аспектах:
- представлення інтересів громад району з питань місцевого розвитку в райдержадміністрації, районній раді, міській, селищній та сільських радах, обласному ресурсному центрі;
- залучення громад до співпраці з проектами, програмами ПРООН та допомога в їх реалізації;
- розробка пропозицій для покращення законодавчих і регуляторних умов реалізації спільних проектів з місцевого розвитку;
- внесення пропозицій до проекту програм соціально-економічного розвитку району, міста, селища, сіл та проектів районного, сільських бюджетів з питань місцевого розвитку;
- запровадження систем ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування для всіх об’єктів місцевої інфраструктури введених в дію в рамках проекту;
- підтримка громад для залучення додаткових ресурсів з метою впровадження інших проектів.
- систематизація успішного досвіду громад здобутого в рамках проекту;
- розповсюдження досвіду пілотних громад серед органів місцевого самоврядування через ВЕБ - сторінку районного ресурсного центру громад Любомльського району, районної ради, райдержадміністрації; газети “Наше життя ”, через діалоги з іншими громадами району, сільські сходи, сесії, колегії, виконкоми, зустрічі з громадами інших районів, лідерами громад, випуск бюлетенів, інформаційних листків (окремі з них Ви мали змогу побачити).
Ресурсний центр громад Любомльського району сприяє пробудженню та підтримці місцевих ініціатив щодо пошуку найефективніших способів і методів вирішення конкретних проблем місцевого розвитку.