Районний ресурсний центр громад

         

Ваша громада хоче реалізувати свій невикористаний потенціал?
Вирішити це, допоможе вам районний ресурсний центр громад!

ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                     розпорядженням голови районної ради                         
від 08.11. 2011 року № 103-р             
ПОЛОЖЕННЯ
про районний ресурсний центр громад Любомльського району
1. Загальні положення
1.1. Районний ресурсний центр громад (РЦГ) є добровільно організована структура при районній раді, яка формується із представників районної ради, райдержадміністрації.
1.2. Любомльський районний ресурсний центр громад є секретаріатом Форуму місцевого розвитку
1.3. Для досягнення своєї мети та завдань районний ресурсний центр взаємодіє з обласною державною адміністрацією, обласною радою з іншими громадськими та благодійними об’єднаннями, фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності.2. Мета районного ресурсного центру
2.1. Створення умов для реалізації принципів сталого розвитку в районі та більш активному залученню усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес структур до діалогу з органами місцевої влади, виробленню прозорих та ефективних механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до управління.
2.2. Забезпечення соціального, економічного та екологічного розвитку шляхом спільного з місцевими громадами планування та прийняття рішень через більш ефективне призначення фінансових ресурсів, сприяння у децентралізації процесу планування та демократичного врядування на регіональному рівні3. Завдання районного ресурсного центру
3.1. Планування, координування, впровадження та моніторинг діяльності організацій громад на районному рівні;
3.2. Сприяння підтримки (технічної, фінансової та адміністративної) місцевих громад для реалізації їх ініціатив;
3.3. Консультування місцевих громад з питань створення та функціонування організацій громад та впровадження громадських ініціатив,
3.4. Проведення тренінгів, семінарів, навчань для організацій громад;
3.5. Надання підтримки у проведенні засідань Форумів місцевого розвитку;
3.6. Забезпечення місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, на районному рівні;
3.7. Зв'язок з іншими донорськими організаціями та організаціями громад;
3.8. Слугування в якості бази для обміну досвідом в реалізації проектів ПРООН та інших проектів міжнародної технічної допомоги;
3.9. Визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням стратегії місцевого розвитку;
3.10. Дослідження варіантів політики щодо просування спільного врядування та громадсько-приватного партнерства для покращення якості життя людей в районі;
3.11. Лобіювання серед різних дійових осіб на місцевому /обласному/ національному рівнях наболілих питань для визначення спільних варіантів стратегії;
3.12. Вдосконалення шляхів організації та реєстрації об’єднань громадян;
3.13. Вдосконалення планів залучення технічних та фінансових ресурсів для реалізації ініціатив громади.4. Повноваження районного ресурсного центру
Районний ресурсний центр у межах своєї дії:
4.1. Представляє інтереси жителів району з питань місцевого розвитку, реалізації проектів ПРООН в райдержадміністрації, районній, селищній та сільських радах;
4.2. Сприяє дотриманню положень Конституції та законів України, реалізації актів Президента України й органів виконавчої влади, рішень районної, селищної та сільських рад, розпоряджень голови райдержадміністрації, голови районної ради, селищного та сільських голів, рекомендацій ПРООН щодо питань місцевого розвитку;
4.3. Розробляє пропозиції для покращення законодавчих і регуляторних умов реалізації спільних проектів з місцевого розвитку;
4.4. Вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету з питань місцевого розвитку.5. Статус районного ресурсного центр
5.1. Районний ресурсний центр є неюридичною і неприбутковою структурою при районній раді, який організований з метою створення умов для реалізації принципів місцевого розвитку.
5.2. Районний ресурсний центр не несе відповідальності за зобов’язання своїх представників.
Зміни та доповнення до даного Положення вносяться представниками районної ради та районної державної адміністрації