Sitemap ^ RSS

Колегія районної ради

 

СКЛАД КОЛЕГІЇ РАДИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ РАЙОННОЇ РАДИ (ПРОТОКОЛИ колегії)

Протокол від
Завантажити

 

 

Голова колегії Заступник голови колегії Секретар колегії
 
Сушик Микола Миколайович
Сачук Ганна Василівна
ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ

Дудко Оксана Олександрівна

Хом"як Олексій Адамович

Малиновський Богдан Іванович

Марчук Олексій Володимирович

Філімонюк Андрій Миколайович

Маляс Дмитро Дмитрович

Коц Анатолій Миколайович
Криницький Василь Федорович
Самолюк Леонід Іванович
Троць Микола Васильович Куць Антоніна Петрівна Згоранць Олександр Георгійович
     
     

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОЛЕГІЮ РАЙОННОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ


І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1. Колегія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд сесії районної ради. Колегія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер (ч.1 ст.57 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).
2. До складу колегії районної ради входять голова ради, відповідно заступник голови районної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій (ч.2 ст.57 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).
3. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.
4. Колегію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності заступник голови районної ради.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ
1. Засідання колегії скликається головою районної ради, його заступником в міру необхідності і є правомочним, якщо з ньому беруть участь не менше як дві третини членів колегії.
2. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданні колегії бере участь, при потребі, заступник голови або секретар комісії.
3. У засіданнях колегії можуть брати участь з дорадчим голосом
інші депутати районної ради, міський, селищний, сільські голови, заступники
голови райдержадміністрації, керівники управлінь і відділів, інших служб
райдержадміністрації, районних підприємств, організацій і установ, громадських об’єднань за запрошенням.
4. Головуючим на засіданні колегії є голова ради, а при його
відсутності - заступник голови ради.
5. Засідання колегії оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні.
6. Колегія з питань, віднесених до її відання, може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
Рішення колегії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів колегії, присутніх на засіданні.
7. Організаційне забезпечення діяльності колегії здійснює виконавчий апарат районної ради.
8. Колегія районної ради здійснює такі основні повноваження:
8.1. Погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради.
8.2. Вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів.
8.3. Координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради.
8.4. Підготовка пропозицій щодо кандидатур керівників установ районної комунальної власності, інших посадових осіб, яких обирає, затверджує або погоджує рада.
9. За дорученням районної ради колегія може здійснювати інші повноваження в межах компетенції ради.
.

.

 

file-link