Sitemap ^ RSS

Публічна інформація

 

ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  01.07.2011  № 64 - р
м. Любомль

 

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до

публічної інформації у Любомльській районній раді

 

           З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, ч. 3 ст. 24, ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 4 Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації":
1. Визначити загальний відділ районної ради підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.
2. Запитувачам публічної інформації взяти до відома, що з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа має право подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (від фізичної, юридичної осіб та об’єднань громадян) згідно з додатками 1, 2, 3.
3. Начальнику загального відділу районної ради Пасаман О. В., начальнику фінансово-господарського відділу районної ради Кальчик Т. І. визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.
4. Начальнику загального відділу районної ради Пасаман О. В., начальнику відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради Гусєву П. М. та головному спеціалісту фінансово-господарського відділу районної раид Пендзюх Н.М.:
4.1. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Любомльської районної ради.
4.2. Розробити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
4.3. Запровадити облік запитів на інформацію.
4.4. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови районної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної ради.
4.5. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті районної ради, інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
4.6. При підготовці Положень про відповідні відділи та посадових інструкцій працівників до 10.07.2011 року передбачити здійснення функцій, визначених у пунктах 1, 4, 5 цього розпорядження.
5. Начальнику загального відділу районної ради Пасаман О. В.:
5.1. Визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє районна рада і яка використовується в районній раді.
5.2. Розробити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова ради                                                                          С.Є.Гаврилюк

Гусєв,24067

 

ДОДАТКИ 1, 2, 3 (Завантажити).ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від   18.08. 2011   №­­ 76- р                  
м. Любомль

Про затвердження Порядку забезпечення
доступу до публічної інформації

           З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» та на підставі статей 40, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»: 
1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Любомльській районній раді (додаток 1).
2. Призначити відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Любомльської районної ради начальників відділів Любомльської районної ради ( додаток 2).
3. Затвердити перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової) (додаток 3).
4. Взяти до відома, що примірна форма бланку запиту на інформацію  була затверджена розпорядження голови ради від 01.07.2011 року № 64-р.
5. Розпорядникам інформації організувати облік запитів на інформацію та реєстрацію документів відповідно до законодавства.
6. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям міста та району  при поданні до Любомльської районної ради інформації встановлювати її статус («публічна», «конфіденційна», «таємна», «службова»).
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами районної ради Склянчука М.Ю.

Заступник голови ради                                   В.О.Фурманюк 

 

ДОДАТКИ 1, 2, 3 (Завантажити).

 

file-link